dinsdag 14 april 2015

Sprakeloos van Herma de Beer

Sprakeloos
Herma de Beer heeft in 2003 taal- en tekstbureau Op schrift opgericht om haar liefde voor taal met anderen te kunnen delen.
Op schrift staat voor een heldere lijn als het om de inhoud gaat en voor zorgvuldigheid en precisie als het om de uitwerking gaat. De kracht van Herma de Beer is oog voor detail, pas als alles klopt is zij tevreden.

Autobiografisch boek over een vrouw die op haar vijftigste de diagnose autisme krijgt. Heel goed geeft zij aan dat zij altijd het gevoel heeft en nog heeft er niet altijd bij te horen. Dit verhaal is gebaseerd op eigen ervaringen en zeer geschikt voor mensen die in hun omgeving met mensen met autisme te maken hebben en zich door dit boek waarschijnlijk beter in hen kunnen verplaatsen.

Auteur: Herma de Beer
Titel: Sprakeloos
Uitgeverij:Brainbooks
Jaar van Uitgave:2014
Blz: 136 blz
Isbn: 9789078905783 (ms)
.

Geen opmerkingen: