zondag 14 augustus 2011

Joel van Carry Slee


Het laatste boek van Carry Slee is een Young Adult roman, voor jongeren vanaf 15+ dus. In rap tempo werd dit boek in de vakantie door "mijn" twee young adults gelezen zodat ik wel een beetje nieuwsgierig werd naar dit boek dat in hun ogen prachtig is.

De twintigjarige Luna valt tijdens het roken van een sigaret uit het raam van haar studentenkamer en is op slag dood. Haar huisgenoten Natalie, Fleur en Eva blijven in diepe rouw achter.

Vooral Eva, die Luna het langst kende en lief en leed met haar deelde, heeft moeite de plotselinge dood van haar hartsvriendin te accepteren. Terwijl Natalie en Fleur na de begrafenis hun leven weer proberen op te pakken, begint Eva te twijfelen aan de ware toedracht van Luna’s dood. Waarom liegt Remco, Luna’s ex-vriend, bijvoorbeeld over het tijdstip van zijn laatste contact met Luna? Heeft hij soms iets te verbergen?

Dan krijgt Eva een stapeltje anonieme brieven in handen die gericht zijn aan Luna. De brievenschrijver vertelt over een schokkende jeugdervaring. Hebben de brieven iets met Luna's dood te maken?
Joël is het intrigerende verhaal over drie vriendinnen die ieder op hun eigen manier omgaan met de onverwachte dood van hun vriendin.

Deze young-adult roman gaat over verlies en rouw. Maar ook over hoe het is om anders dan anderen te zijn. De geheimzinnige briefschrijver blijkt namelijk een genderkind te zijn. Het boek is geïnspireerd op het boek van Sarah Wong over genderkinderen zo staat in het nawoord.
Dit laatste boek is in de BasisBibliotheek Maasland te leen. Het is een indrukwekkende beschrijving van de problematiek van kinderen die hun lichaam ervaren als een lichaam met het verkeerde geslacht.

Trefwoorden: rouw, verlies, vriendschap, transseksualiteit.

Titel : Joel
Auteur: Carry Slee
Uitgever: Slee
Jaar van uitgave: 2011
Blz. 252

Geen opmerkingen: