dinsdag 9 februari 2016

Dit is mijn hof van Chris de Stoop

Dit is mijn Hof van de Vlaamse Journalist Chris de Stoop - zelf een boerenzoon uit Zeeuws Vlaanderen - beschrijft het verdwijnen de boerenstand uit de Hedwigepolder.


Met een kabinetsbesluit over het onder water zetten van de Zeeuwse polder, heeft Nederland jarenlang getreuzeld. In een verdrag dat in 2005 werd getekend door Nederland en Vlaanderen stond dat de Hedwigepolder zou worden ontpolderd als natuurcompensatie voor de uitdieping van de Westerschelde.

De zaak lag erg gevoelig in Zeeland. Het kabinet besloot in 2011 zelfs dat de Hedwigepolder toch niet onder water zou worden gezet. In mei 2012 was Vlaanderen het getreuzel van de Nederlandse overheid zat en begon een geschillenprocedure. 
Eind 2012 gaf het kabinet alsnog groen licht voor de ontpoldering. De overheid koopt via een onteigeningsprocedure de particuliere eigenaren van de Hedwigepolder uit.
Chris de Stoop keert in zijn boek terug naar de ouderlijke boerderij die van de ene op de andere dag leeg is komen te staan. Terwijl De Stoop de boerderij bestiert, kijkt hij naar het veranderde landschap om zich heen en kijkt terug op het boerenleven dat het land maakte tot wat het was, duizend jaar lang.
.

Ontroerend verhaal over boeren met eeuwenoude liefde voor hun land, de dieren en de boerderij.
Opboksend tegen overheden, grotere economische en industriële belangen, milieu- en natuurregels delven ze het onderspit.

Uit het boek: 

"Dat de natuur hard kan zijn en de mens hard kan zijn en het leven hard kan zijn.
Dat wij uit de tijd gevallen zijn maar de tijd ons ook in de steek heeft gelaten. Dat de oude namen ertoe doen. Zalighem. Kriekeputte.
Dat het goed is deel uit te maken van een ouder verhaal, dat weet ik". 


Wat een indrukwekkend verhaal dat stemt tot nadenken: welke belangen hebben voorrang? (Yvonne)

Luister naar Chris de Stoop op lezentv:


Titel: Dit is mijn hof
Auteur : Chis de Stoop
Uitgever: De Bezige Bij
Jaar van Uitgave : 2016
Blz. 286

Geen opmerkingen: