donderdag 1 januari 2015

Beminde zusters van Tineke Hendriks


Een echte katholieke roman die zich afspeelt in de bollenstreek in  de jaren net na de oorlog. In een katholiek gezin treedt Gon, het lievelings zusje van Neeltje in 1936 in het klooster in Heiloo.Neeltje mist haar heel erg en snapt er niks van.
Zij vereenzaamt en op 37 jarige leeftijd stort zij zich in een huwelijk met een weduwnaar met 7 kinderen en krijgt daarna zelf ook nog 3 kinderen. Familieroman die van begin tot eind boeit en een beeld geeft van het kloosterleven en het katholieke geloof in die tijd. De geboorte van haar eigen kinderen brengt haar de vreugde van het moederschap en ook de worsteling met een samengesteld gezin. Gesteund door haar geloof, stroopt ze de mouwen op om zowel moeder als stiefmoeder te zijn. Maar het moderne leven doet zijn intrede en het gezag van de kerk brokkelt af. Als haar dochter in de jaren zeventig gaat samenwonen zonder papiertje, verliest ze alle houvast. Heeft ze het dan zó verkeerd gedaan?

Generatieconflicten, het katholieke geloof, het kloosterleven voor vele herkenbare thema's. Een roman die vooral de ouderen onder ons zal aanspreken.

Over dit boek door de schrijfster:
"Nee, ik woon in Den Bosch maar mijn moeder was een Hillegomse en het verhaal is gebaseerd  op haar  leven. Dat leek een beetje op de Sound of Music. Net als Maria in de  film was mijn moeder een braaf katholiek meisje maar ongeschikt voor het klooster. Ze kon mooi zingen, ze trouwde met een weduwnaar en op haar trouwdag kreeg ze zeven kinderen cadeau. Tot zover de overeenkomsten met de film. Over de verschillen gaat het boek.
Is het boek echt gebeurd?
'Het  meeste is echt gebeurd maar ik heb er een roman van gemaakt om de sfeer en de mentaliteit  zo goed mogelijk te treffen. Daarvoor heb ik veel onderzoek gedaan. Ik heb veel gelezen over de Bollenstreek, foto's en filmpjes bekeken, gepraat met familie en ik mocht een kijkje nemen in het huis van mijn grootouders in de  Brouwerlaan. Het stond er nog net zo als ik me herinnerde.
Daarnaast heb ik veel uitgepluisd over het  kloosterleven van mijn tante. Mijn tante trad in bij de Julianazusters in Heiloo. In de dertiger jaren gingen veel meisjes uit de Bollenstreek daarheen. De Juliaantjes werkten in de kraam- en gezinszorg. Ze moesten echt aanpakken en blijkbaar paste dat bij meisjes van hier. Mijn moeder en mijn tantes waren ook van die aanpakkers. Door de strenge regels van het klooster was er jarenlang weinig contact tussen de zusjes maar toch bleven ze zich nauw verbonden voelen. Daarom heet het boek Beminde Zusters."
Op de omslag van het boek staat een foto. Zijn dat de drie zusjes?
"De foto komt uit het album van mijn tante. Zij staat links op de foto. Wie de anderen zijn, weet ik jammer genoeg niet. Misschien vriendinnen van haar. Het zou leuk zijn als iemand hen herkent. De foto is in Hillegom gemaakt, op een bruggetje van de Oude Beek. Op de achtergrond is de kerktoren van Hillegom te zien."
Is het boek goed ontvangen?
"De mensen die het gelezen hebben, zijn enthousiast. Veel oudere, katholieke mensen herkennen de sfeer en de tijd. Maar ook jonge mensen schijnen het graag te lezen omdat het een onbekende wereld voor hen oproept."


Auteur: Tineke Hendriks
Titel: Beminde zusters
Uitgeverij: Q
Jaar van uitgave: 2014
Blz; 223
Isbn: 9789021454740 (ms)

Geen opmerkingen: