zondag 2 oktober 2011

Hoezo Geraniums!


Samen met een collega hebben we gisteren op de dag van de ouderen de bibliotheek gepromoot onder het motto: Hoezo Geraniums? Een boek over de invulling van het leven door vutters en gepensioneerden. Met als basis een honderdtal interviews stelde de auteur een twintigtal hoofdstukken samen die de belangrijkste thema's uitgebreid en positief belichten. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: gedwongen of vrijwillig ontslag; omschakelen kost tijd; sociale contacten; mantelzorg; een baan(tje); vrijwilligerswerk; recreatie; de computer; huis en haard; ouderenbonden en kleinkinderen. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit verschillende paragrafen die allemaal prettig leesbaar zijn en inhoudelijk zeer informatief. Een uitgebreid overzicht met (web)adressen completeert het boek. Een bijzonder nuttig boek voor een groeiende groep mensen.
Dit boek hebben we gebruikt als uitgangspunt om ons publiek te attenderen op de mogelijkheden die de bibliotheek biedt na het stoppen met betaald werk.
De bezoekers mochten tevens het aantal groene blaadjes raden van een geranium. Het juiste aantal was 40!
We hebben veel actieve 55 plussers voorbij zien komen en wij hopen dat ze de weg naar de bieb weten te vinden.
Titel: Hoezo geraniums!
Auteur: Anneke de Blok
Uitgeverij: Anneke de Blok Communicatie
Jaar van uitgave: 2011
Blz:175
Isbn:9789081651011 (ms)

Geen opmerkingen: