zondag 19 februari 2017

Je had moeten gaan van Daniel Kehlmann

Daniel Kehlmann (l975) is een Duits filosoof en literatuur-wetenschapper en essayist.
Hij speelt als het ware met werkelijkheden, zoekt steeds de grenzen van de realiteit. Kehlmann baseert zich in zijn romans nauwelijks op autobiografische gegevens, maar vindt zelf zijn hoofdpersonen uit en verplaatst zich dan, bij wijze van experiment, in hun perspectief. Het gaat hem minder om de identificatie, maar vooral om de spanning die ontstaat uit de vraag of de hoofdpersonen slagen in hun merkwaardige ondernemingen of mislukken: een spanning die hij ook zelf zegt te ervaren tijdens het schrijfproces.

In de novelle Je had moeten gaan heeft een jong echtpaar met kind voor een paar dagen een afgelegen vakantiehuis in de bergen gehuurd, maar ze hebben hun dagelijkse beslommeringen niet helemaal achter zich gelaten. Het kind vertelt warrige verhalen over de kleuterschool, de vrouw typt berichtjes op haar telefoon en de man, een scenarioschrijver, noteert ideeën en scènes in een schrift. Allengs schrijft hij meer en meer over andere zaken: onderlinge spanningen, echtelijke ruzies en vooral de vreemde dingen die er om hen heen gebeuren - er klopt iets niet aan het huis. Het boek speelt van 2 tot en met 7 december. Er is het schrift waarin alles wordt opgeschreven aantekeningen die de film moeten worden Allerbeste vriendin 11. Ondertussen spelen de relatieproblemen tussen het echtpaar de gedachten van de man het geheimzinnige huis en dorp dromen en vreemde gebeurtenissen een rol.
De schrijver behoort tot het magisch realisme.

Geen opmerkingen: