zondag 19 juni 2011

Tonio van A.F.Th van der Heijden


Een jaar na zwarte Pinksterdag 2010, de dag waarop Tonio, enig kind van de schrijver A.f.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich overleed, verscheen dit boek.

Een indrukwekkende roman waarin de schrijver op zoek gaat naar herinneringen uit het 21 jarige leven van zijn zoon, zijn eigen aandeel daarin, reconstructie van de gebeurtenissen voorafgaand aan het ongeval en gesprekken met mensen die Tonio goed gekend hebben. Ook de zin en betekenis van het leven voor Tonio en de nabestaanden komen aan de orde.

Een zeer dikke (632 blz), gedetailleerde roman, waarin de schrijver een zuiver beeld van zijn zoon geeft. Ondanks het thema geen sombere roman. Een prachtige requiemroman.

Uit de recensie (8weekly)
Maar het meest aangrijpende is de openhartigheid, de eerlijkheid van dit boek. Het leven zelf heeft zich schaamteloos aan de schrijver opgedrongen, plaats voor behaagzucht is er niet. Tonio beschrijft de oncharmante rouw van twee ouders om hun kind tot in alle hoeken en kieren. Het boek maakt op een overrompelend eerlijke manier de ontreddering invoelbaar van ouders die hun kind kwijt zijn. Dat gaat ook samen met zelfverwijt, met een irrationeel, maar niet de kop in te drukken schuldgevoel: 'Ik heb je niet kunnen behouden. Ik ben geen flikker meer waard.'

Auteur: A.F.Th van der Heijden
Titel: Tonio: een requiemroman
Uitgeverij: De Bezige Bij
Jaar van uitgave: 2011
Blz: 632 blz
isbn 9789023459545 (ms)

Geen opmerkingen: