maandag 25 juli 2011

Het kabinet van de familie Staal van Yolanda Entius


Beklemmende roman waarin de jongste van 3 meisjes, Mees, het verhaal van hun jeugd en gezinsleven vertelt.
Vader Kobe is een tiran, moeder Muis volgt hem overal in en dit heeft grote invloed op de 3 dochters. Over het broertje dat de eerstgeborene was en kort na zijn geboorte overlijdt mag niet gesproken worden. Een vriend van de vader Kobe kan niet met zijn handen van de meisjes afblijven. Ook hier mag niet over gesproken worden. Als blijkt dat Ilse, de 2e dochter lesbisch is, verbreekt Kobe alle contact en belandt Ilse in een inrichting.
Als Mees 41 is denkt ze zwanger te zijn en overdenkt ze haar leven waarbij fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen.
Boek dat geschikt is voor leeskringen.
Vol gevoel en met een grote dosis humor beschrijft Entius een aan psychische mishandeling onderworpen jeugd en de effecten daarvan in het volwassen leven, zonder dramatisch te worden. En te allen tijde blijft ze geloofwaardig. Het kabinet van de familie Staal is een boek dat overtuigt. Zonder meer een van de literaire verrassingen van 2011 (Recensieweb)
Auteur: Yolanda Entius
Titel: Het kabinet van de familie Staal
Uitgeverij: Cossee
Jaar van uitgave:2011
Blz: 222
Isbn: 97789059363069 (ms)

Geen opmerkingen: