zondag 6 maart 2011

En zij die na ons komen van Truska BastDit boek heeft als ondertiteling: kleine kroniek van drie nederlandse families.
Deze kroniek beslaat bijna de hele twintigste eeuw.
De schrijfster, journaliste Truska Bast schreef dit boek in opdracht van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van dit instituut.
Ik vond het een prachtig beeld geven van de vorige eeuw en de veranderingen die in deze eeuw in Nederland hebben plaats gevonden Welke invloed hebben de tijd en de gebeurtenissen in de geschiedenis op de drie families gehad?( Een boerenfamilie, een artsengezin, een Indische familie)
Ik heb van dit boek genoten. Het wordt vergeleken met de boeken van Judith Koelemeijer, Suzanna Jansen en Annejet van der Zijl.
In het nawoord van het NIDI wordt verteld wat demografie is.
Het is de wetenschap die bestudeert hoe de levens van mensen veranderen door demografische gebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind, het vinden van een partner, het sluiten van een huwelijk, een verhuizing of een sterfgeval. De demografie bestudeert, kortom, de levensloop van mensen van de wieg tot het graf en raakt daarbij aan belangrijke levensgebeurtenissen. Ze gaat ook na welke gevolgen die levensloop heeft voor de samenleving als geheel en de manier waarop wij met elkaar omgaan.
De vragen waarover demografen zich buigen zijn velerlei. Denk aan relaties en het krijgen van kinderen. Hoe zoeken mensen een partner, hoe knopen ze een relatie aan? [...] Hoe lukt het om gezin en werk te combineren, ook als daar de zorg voor eigen ouders bij komt? [...] Op welke manier helpen generaties elkaar? [...] veranderingen in relaties hebben invloed op het aantal huishoudens en de omvang ervan, en dat heeft weer gevolgens voor onder meer de huisvesting, maar ook voor bijvoorbeeld de consumptie. Heeft overheidsbeleid hier invloed op?[...] Wat betekent migratie in een mensenleven, hoe vergaat het migranten en hun kinderen? etc. etc.
Auteur: Truska Bast
Titel: En zij die na ons komen+ kleine kroniek van drie Nederlandse families
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam
Jaar van uitgave:2010
Blz: 287 blz.
isbn 9789046808863 (ms)

Geen opmerkingen: