donderdag 27 juni 2019

Waar we over praten als we over verkrachting praten Sohaila Abdulali

Afbeeldingsresultaat voor sohaila abdulaliWaar we over praten als we over verkrachting praten - Sohaila Abdulali Als tiener werd Sohaila Abdulali slachtoffer van een groepsverkrachting in Mumbai. Verontwaardigd over de oorverdovende stilte rondom seksueel geweld schreef ze een artikel voor een Indiaas vrouwenblad over haar ervaring. Dertig jaar later dook dit artikel ineens op in de sociale media en ging het wereldwijd viral. In dit boek komen  diverse aspecten van verkrachting aan de orde. Het is geen vrolijk onderwerp en dit boek geeft een goed beeld wat een verkrachting teweeg brengt en hoe er in het algemeen tegen verkrachting wordt aangekeken.
Alle voorbeelden en onderzoeken uit dit boek berusten op waarheid.
kern van dit boek:  Verkrachting trekt niet alleen het licht weg uit het leven van de slachtoffers maar ook uit elk zinnig gesprek over dit thema. Vaak wordt er uit schaamte nooit of heel laat over de verkrachting gesproken met alle gevolgen van dien. Vrouwen krijgen nog steeds de schuld dat zij de aanleiding tot de verkrachting waren door bepaalde kledij, dronkenschap, drugsgebruik.
We moeten hardop over verkrachting praten anders blijft het een gesprek op fluistertoon.
Allerlei verkrachtingszaken komen aan de orde. Rechtszaken en onderzoeken worden besproken. Na de metoo hausse kregen verkrachtings hulplijnen ook een piek in het aantal hulpvragen. Nog steeds is er gedwongen seks. De slachtoffers verkiezen verkrachting boven de dood.
Er is een hoofdstuk over verkrachting binnen de sportwereld. Schrijfster geeft trainingen op scholen en aan professionals over verkrachting.Het boek bevat een hoofdstuk met praktische tips hoe om te gaan met slachtoffers van verkrachting. Wanneer en hoe doet men aangifte en waarom?
Verkrachting brengt heel veel pijn en verlies van waardigheid teweeg. De overlevers zijn niet alleen lichamelijk maar ook psychisch geschonden. Bij verkrachting wordt je vrijheid en vreugde ontnomen. Het boek bevat  verkrachtingspreventietips.Het is voorzien van allerlei websites en literatuuropgave van geraadpleegde bronnen. Zeer geschikt voor mensen die er beroepsmatig mee te maken krijgen of die zelf slachtoffer zijn of slachtoffers in de omgeving hebben
Op de site van de uitgeverij staan 15  discussievragen over dit onderwerp.


Geen opmerkingen: