dinsdag 15 januari 2019

De Mulo van Wim Daniels

Wim Daniels schreef verschillende boeken over taal. In 2017 verscheen van hem het boek De lagere school.
Afbeeldingsresultaat voor wim Daniels
De Mulo heeft in Nederland ruim 100 jaar bestaan van 1857 tot 1968.
Afbeeldingsresultaat voor De mulo van wimVanuit de lagere school kregen de arbeidskinderen en kinderen van kleine middenstanders dit schooltype voorgeschreven, terwijl de kinderen uit de welgestelde families met dezelfde capaciteiten naar het gymnasium, hbs of mms gingen. De mulo bood een goede basis. Nederland heeft zelfs 3 premiers gehad met een mulo opleiding: Zijlstra, Kok en Biesheuvel.
Jan Siebelink vertelde in zijn klas waren er 3 rijen: kinderen van arts en notaris kwamen in de rij aan het raam, middenstanders waaronder jan in het midden voor de Mulo en .de rij bij de deur voor huishoudschool en ambachtsschool. Geschikte school voor kantoor en andere administratieve banen; met middenstandsdiploma en machineschrijven.
Veel werd er ingestampt. Naamvallen van Duits: Aus bei mit seit, Uitgebreid vakkenpakket. Kledingvoorschriften.  Het ontstaan van de Mulo en  het einde van de Mulo door de Mammoetwet.
De Mulo in Suriname en de mulo in Nederlands-Indie.
Bijnamen van leraren en bekende Nederlanders die de Mulo als opleiding hebben gehad. Bij elk hoofdstuk in cursief herinneringen aan hun Mulotijd.


Geen opmerkingen: