woensdag 17 januari 2018

De lagere school door Wim Daniels

Een boek over de lagere school toen die nog geen basisschool heette. Een blik van herkenning voor mensen die de lagere school in de vorige eeuw hebben gevolgd.
De lagere school van vroeger was een totaal andere school dan de basisschool van nu. Uiteraard zonder alle moderniteiten zoals de computer, het digibord en het leerlingvolgsysteem. En ook zonder tienminutengesprekken, plusklassen, remedial teaching en voortdurend en uitvoerig toetsen. De leerlingen van toen hadden te maken met een onderwijzer(es) die een gezag en een autonomie had die voor kinderen en ouders vanzelfsprekend waren. Aan de lagere school van vroeger kleeft ook het beeld van de schooltandarts, die eens per jaar met de gevreesde bus kwam voorrijden, het schoolsparen, schoolmelk, de kroontjespen, het inzamelen van zilverpapier, de ouderwetse schoolreisjes naar de speeltuin, de handwerklessen (alleen voor meisjes!) en nog veel meer.
Het komt allemaal aan bod in het rijk geïllustreerde De lagere school, geschreven door Wim Daniëls, die zelf in de jaren zestig op zo'n lagere school zat. Hij schetst in zijn boek het wel en wee van de lagere school in de twintigste eeuw, met de nadruk op de periode vanaf 1930
Wim Daniels deed een oproep op sociale media en kreeg persoonlijke ervaringen van diverse mensen bv. over schoolmelk, de schooltandarts, rapporten,punten voor vlijt, gedrag en beleefdheid, handwerkles. Dit alles vult hij aan met eigen ervaringen. Bv. hij was elf oktober jarig en dus te laat jarig...  Het geheel is aangevuld met zwart-wit foto's en geeft een mooi tijdsbeeld over de lagere school van toen.

Geen opmerkingen: