zondag 2 februari 2020

Mijn vader was priester van Katja Kreukels

Katja Kreukels(1974) is journalist en cultuursocioloog. Ze woont en werkt in Amsterdam. Op haar achttiende hoorde ze dat haar vader priester was geweest. Onbewust had ze aangevoeld dat haar vader anders was en dat er een familiegeheim was.
In dit boek gaat ze samen met haar vader terug naar de tijd van toen. Het gezin waar hij uitkwam. Zijn vader was ook aan een priesteropleiding begonnen en  had vanwege gezondheidsredenen zijn opleiding moeten afbreken.
Daarna de opleiding in het klein- en grootseminarie. De priesterwijding  en daarna zijn verblijf in IJsland als missionaris.
Aan het boek is veel research voorafgegaan. Het geeft ook een tijdsbeeld van het katholicisme in Nederland en het afbrokkelen van dit geloof door de tand des tijds.Het geheel is voorzien van zwart-wit foto's uit het familiearchief.Bevat een uitgebreide literatuuropgave.
Geen opmerkingen: