maandag 24 maart 2014

Gloria in excelsius Deo van Miek SmildeGloria in excelsis deoMiek Smilde (1966) is freelance journalist en schrijver. In opdracht schreef zij eerder boeken, onder andere over de zwervers op Schiphol en de forensisch psychiatrische kliniek Groot Batelaar.

Gloria in excelsis deo is vooral geschreven vanuit het oogpunt van Anna (1929), een vrouw van bescheiden afkomst, dochter van een fruitkweker.  In een mannenwereld weet zij zich op te werken als advocate en uiteindelijk zelfs rechter. Zeer ongewoon voor de tijd waarin zij opgroeit. Ze trouwt met een gynaecoloog en krijgt zes dochters, waarvan het jongste meisje, Elke, het syndroom van Down heeft. Het boek bestaat voornamelijk uit Anna’s verhaal en eindigt met een gedeelte dat 30 jaar na de geboorte van Elke speelt en is geschreven vanuit het oogpunt van Mare, de vijfde dochter. Mare heeft slechts vage herinneringen aan haar jongste zusje Elke, maar elke andere fysieke herinnering lijkt te zijn uitgewist. Na haar vaders dood probeert Mare vervolgens de waarheid te achterhalen.


Verhaal over een moeder waarbij alles voor de wind gaat, gezin ,  belangrijk en dat in die tijd. Een dochter met het syndroom van down kan zij echter niet accepteren. Dat dat grote gevolgen heeft gehad voor een van de andere kinderen komen we door het verhaal van Mare 30 jaar later te weten. Zij wil zelf geen kinderen en is op zoek naar de zin van het bestaan. Kan zij ondanks alles gelukkig worden en waarom is Elke in de familie dood gezwegen?
Na de dood van haar vader komt zij achter de werkelijkheid en bezoekt zij het graf van haar zusje Elke.

 Auteur: Miek Smilde
Titel: Gloria in excerlsius Deo
Uitgeverij: Arbeiderspers

Jaar van uitgave:2013
Blz:285
Isbn9789029588515 (ms)

Geen opmerkingen: