vrijdag 14 februari 2014

April is de wreedste maand van Rindert KromhoutApril is de wreedste maand is het vervolg op het boek "Soldaten huilen niet  en gaat over de verdwijning van Virginia Woolf en haar zelfmoord gezien door de ogen van de kinderen Quentin en Angelica. Het boek is mooi uitgegeven met tussen de hoofdstukken mooie tekeningen.
                                                                                                                                                       
In maart 1941 verdwijnt de schrijfster Virginia Woolf, met achterlating van een brief. Haar neef Quentin Bell vertelt in de ik-vorm over deze gebeurtenis. De hoofdstukken hierover worden afgewisseld met het verhaal dat Quentins zusje Angelica vertelt en dat hij op schrift stelt. Daarin haalt het meisje herinneringen op aan haar tante en uit ze haar ambivalente gevoelens met betrekking tot haar moeder, de schilderes Vanessa Bell. Het verhaal is een – los te lezen – vervolg op ‘Soldaten huilen niet’*, waarin Quentin vertelt over de dood van zijn broer Julian, maar vooral over zijn leven binnen het onconventionele kunstenaarsgezin waarin hij opgroeide. Beide verhalen zijn gebaseerd op feiten en bestaande personen. Centraal staat de Bloomsbury Groep, een verzameling Britse kunstenaars uit begin vorige eeuw. April is de wreedste maand, naar een dichtregel van T.S. Eliot. Hoofdpersoon is het nakomertje Angelica. Anders dan haar grote broers vindt ze het niet altijd een feest op te groeien in een vrijgevochten kunstenaarskolonie met een feministische tante, een homoseksuele vader en een schilderende moeder die te veel haar best doet om anders te zijn.


Kromhouts kracht is dat hij de makers als uitgangspunt neemt, en niet de kunst. Een van de opvallendste literaire verwijzingen is die naar Mrs Dalloway (1925) tijdens het bezoek van Virginia en Angelica aan Londen, waar Virginia op straat commentaar geeft op iedereen die ze ziet, met precies hetzelfde kritische plezier als in haar beroemde roman.

De echte Angelica Bell overleed pas vorig jaar, op 93-jarige leeftijd in Aix-en-Provence. Kromhout laat de lezer de lol om dit zelf te ontdekken, zoals zo veel meer. In zijn nawoord zegt de auteur dat hij deze kant van de Bloomsbury-geschiedenis móést schrijven. Dat heeft hij aannemelijk gemaakt. Opnieuw is de auteur erin geslaagd een boeiende, gelaagde roman te creëren. De auteur kreeg voor 'Soldaten huilen niet' de Gouden Lijst en de Thea Beckmanprijs
Auteur: Rindert Kromhout
Titel:: April is de wreedste maand
Uitgeverij: Leopold
Jaar van uitgave:2013
Blz: 265
Isbn: 9789025864071
 

Geen opmerkingen: