dinsdag 19 juli 2016

Mea Culpa van Clare Macintosh

Deze spannende thriller werd mij aangeraden door de boekverkoopster  en een vriendin. Ook ik kon het boek niet wegleggen en  de spanning bleef tot het eind. Huiselijk geweld kan fatale gevolgen hebben en onder druk kan dit voor de buitenwereld lang geheim blijven.

Een jongetje  Jacob van 5 wordt overreden en overlijdt. De auto rijdt door. Na een jaar heeft  het recherche dit nog niet opgelost. Wie is uiteindelijk de dader?
Een reactie posten