dinsdag 12 maart 2013

En het regende brood Stefan van Dierendonck

Een priester die steeds meer moeite krijgt met het geloof. Dit is waarover het boek "En het regende brood" gaat. Van Dierendonck was ooit de jongste priester van Nederland en baseerde zijn debuutroman deels op eigen ervaringen.

Vergeefs probeert de jonge priester hij de kerkelijke leer met de rede te verbinden. Hij blijkt aan een ernstige glutenallergie te lijden, die zijn priesterschap onmogelijk maakt.Want hoe kan hij de mis opdragen als de hostie hem vergiftigt? In Rome vraagt hij pauselijke toestemming om over te gaan op glutenvrije hosties. Dit is niet mogelijk: verboden door kerkelijke wetgeving en traditie.

Op een ochtend wordt pater Johannes Beckers gesommeerd zich te vervoegen bij de abt van zijn klooster. Op diens bureau treft hij een verhuisdoos aan met daarin de geestelijke nalatenschap van Clemens Driessen, een voormalige leerling die onder schimmige omstandigheden om het leven is gekomen. Beckers trekt zich terug in zijn kloostercel om het leven van de jonge priester op schrift te stellen. Het schrijven biedt de pater aanvankelijk verlossing, maar al snel verliest hij de grip op zijn hoofdpersonage en daarmee ook op zijn eigen geest. Tijdens zijn opleiding worstelde Clemens al met de katholieke leer, en zijn lichaam met een glutenallergie die hem deelname aan het Heilig Avondmaal onmogelijk maakte. Heeft Beckers destijds wel het uiterste gedaan om de jonge leerling-priester te helpen?


Auteur: Stefan van Dierendonck                                                  
Titel:     En het regende brood                                
Jaar van uitgave: 2012 (september)
ISBN 978-90-6005-978-0   (DR)
Uitgever Thomas Rap Amsterdam

Geen opmerkingen: