maandag 12 november 2012

Hotel Linda van Arjan Visser

Mooi boek over de nasleep van de 2e wereldoorlog. Johanh Jacobson, een Jood,  bijna negentig, keert na vijfenzestig jaar vanuit Brazilie terug naar Nederland .
In Amsterdam gaat hij op zoek naar z\ijn oude geliefde. Maar hij wordt ernstig ziek en op zijn sterfbed overziet hij zijn leven. Hij zit met een groot schuldgevoel. Het meisje dat hem hielp vluchten heeft hij in de steek gelaten en dat heeft hij proberen goed te maken door haar anoniem in de vorm van diamanten  terug te betalen en daarvan heeft zij hotel Linda gebouwd.

Trefwoorden: Wereldoorlog 11, schuldgevoel en herinneringen.

Maar Marcus Aurelius schreef dat je geen beloning mag vragen voor je goede daden.


Auteur: Arjan Visser
Titel: Hotel Linda
Uitgeverij: Arbeiderspers
Jaar van uitgave: 2012
Blz: 230
isbn: 978929585019 (ms)

Geen opmerkingen: