donderdag 5 juli 2012

Voetlicht van Marieke van der Pol

De jonge Vero zoekt in de jaren zeventig naar haar rol in het leven. Ze wil vrij zijn en haar burgerlijke achtergrond ver achter zich laten. Haar zoektocht begint op de Amsterdamse toneelschool, waar na Aktie Tomaat een nieuwe stijl van acteren wordt onderwezen.


Vero krijgt als beginnend studente aan de Amsterdamse toneelschool een los-vaste relatie met een ouderejaars, Brak, tegen wie zij wegens zijn anarchisme en wilde ideeën over politiek geëngageerd theater enorm opkijkt. Na haar eindexamen richten ze samen een avant-gardistische totaaltheatergroep op met de discipline van een sekte.

Vero stapt daar uit om in Jeruzalem te gaan samenwonen met een zeven jaar jongere Israëlische jongen die ze heeft ontmoet in het gezelschap van een op Judith Herzberg lijkende dichteres.
Het verblijf van Vero in Israël is even treffend en gevoelvol beschreven als haar Amsterdamse leven, maar vooral het contrast ertussen is verbluffend goed neergezet. Enerzijds heeft Vero het gevoel dat ze in de jaren vijftig is beland (wie topless zont kan erop rekenen verkracht te worden, verliefde stelletjes verloven zich en trouwen, volksdansen is ‘in’, niemand is pacifist), anderzijds schaamt ze zich voor het gratuite politieke engagement van haar Amsterdamse vrienden voor wie weinig op het spel staat.

Het verschil tussen haar Amsterdamse vrijheid-blijheid-illusies en de dodelijke ernst van Israëlische jongeren die hun leven in dienst stellen van hun bedreigde land, valt niet te overbruggen. Dit conflict tussen vrijheid en gebondenheid, autonomie en loyaliteit, vormt de kern van deze waarachtige en bij vlagen ook ontroerende roman, waarin zichtbaar wordt dat cultuurverschillen een gelukkige relatie totaal kunnen verzieken. (bron recensie NRC)

Ik vond het een mooi boek. Geeft een goed beeld van de toneelwereld in de zeventiger jaren.Marieke van der Pol heeft hier zeker autobiografische gegevens in verwerkt. Ook het verblijf in Israel geeft een beeld van het leven van jongeren daar die hun leven geheel in dienst van het vaderland Israel instellen.
Marieke van der Pol is bekend van het boek Bruidsvlucht dat ook  succesvol verfilmd is.
Auteur: Marieke van der Pol
Titel: Voetlicht
Uitgeverij:Arbeiderspers
Jaar van uitgave: 2012
Blz: 349
Isbn: 9789029583411(ms)
Genre: Nederlandse literatuur

Geen opmerkingen: