woensdag 14 mei 2014

De parfumeur van Kathleen Tessaro


Katleen Tessaro is geboren in Pittsburgh en studeerde theaterwetenschappen . Halverwege haar studie ging ze voor 3 maanden naar Londen en bleef daar uiteindelijk 23 jaar. Sinds 2009 woont ze weer in Pittsburg.
In dit boek beschrijft  de hoofdpersoon  haar zoektocht in Parijs  naar het waarom en van wie ze de grote erfenis heeft ontvangen.
Om en om wordt het verteld een hoofdstuk dat speelt in de twintiger jaren en dan weer een hoofdstuk dat speelt in de vijftiger jaren
Ik vond het een mooi boek vanwege het parfumverhaal, ontstaan en maken van parfum, het gegeven, het plotseling krijgen van een erfenis die je leven op de kop zet.

In het Londen van 1955 leidt Grace Munroe het comfortabel, maar eentonig bestaan van een gehuwde vrouw die moeilijk voor zichzelf kan opkomen. Plotseling ontvangt ze een brief van een Franse advocaat waaruit blijkt dat ze een erfgename is van een onbekende dame uit Parijs. Omdat haar man op zakenreis is, vliegt Grace alleen naar Frankrijk en neemt daar alle tijd om het geheim van de mysterieuze erfenis te ontdekken. In de loop van haar zoektocht ontdekt Grace zichzelf en besluit om haar leven drastisch te veranderen. Parallel wordt het verhaal verteld van de erflaatster, dat gepaard gaat met episodes uit de geschiedenis van de Franse parfumindustrie. Een vlot leesbaar boek over de veelzijdige liefde. Alle personages, ook minder belangrijke, zijn geloofwaardig zij het niet al te diepgaand neergezet. Het plot is iets voorspelbaar, maar geeft ruimte aan charmante details uit het leven in de VS, Engeland en Frankrijk in de eerste helft van de 20e eeuw  (NBD-recensie)

Auteur: Kathellen Tessaro  
Titie; De  parfumeur
Uitgeverij: Karakter
Jaar van uitgave: 2013
Pag: 403
Isbn:9789045204543 (ms)

Geen opmerkingen: